Header image  
JUDETUL ARGES  
line decor
                                                       
line decor
 
 
 
 

 
 
 
Compartimentul de asistenta sociala

    A fost infiintat  prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Cicanesti, in baza Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala si H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, avand rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii locale din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

    Prin Compartimentul de asistenta sociala sunt acordate servicii de asistenta sociala, in conditiile legii, tuturor cetatenilor cu domiciliul in comuna Cicanesti, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie de sex, de opinie, de apartenenta, de avere sau origine sociala. Familile sarace, cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, cu multi copii, beneficiaza de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, de ajutor de inmormantare, precum si de ajutoare de urgenta in cazuri de necesitate, calamitati(inundatii, incendii, dezastre).

    Consiliul Local al Comunei Cicanesti sprijina tinerii casatoriti prin acordarea de sprijin financiar in cuantum de 200 euro, familiile monoparentale si cele complementare sunt sustiute in cresterea si dezvoltarea copiilor aflati in intretinere, iar parintii beneficiaza la nasterea copilului de contravaloarea trusoului pentru copil nou nascut, a alocatiei de stat pentru copii sau a indemnizatiei de nastere.

 

Compartimentul  accesare fonduri europene si dezvoltarea turismului

    A luat fiinta prin Hotararea Consiliul Local al Comunei Cicanesti, comuna reusind sa identifice oportunitatile locale de dezvoltare si implicarea comunitatii locale in planificarea si implementarea procesului de dezvoltare locala.

    Prin realizarea proiectelor cu finantare europeana, locuitorii comunei Cicanesti se vor bucura de cresterea locurilor de munca, cresterea economica a comunei, promovarea zonei, crearea unei infrastructuri turistice, precum si imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.

 

Compartimentul de stare civila

    A fost infiintat prin Hotararea Consiliul Local al Comunei Cicanesti si asigura cetatenilor comunei Cicanesti si nu numai, inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in inregistrele de nastere, casatorie, deces, eliberarea certificatelor de stare civila, precum si eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civila persoanelor indreptatite.
Un alt serviciu pe care il poate oferii acest compartiment este si acela privind transcrierea certificatelor de nastere straine ale minorilor, ai caror parinti au domiciliul in comuna Cicanesti.
Tinerii se bucura de oficierea casatoriilor intr-un cadrul solemn.

 

Compartimentul urbanism si disciplina in constructii

    Asigura cetatenilor servicii precum: intocmirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului pe teritoriul la nivelul comunei Cicanesti, intocmirea certificatelor de urbanism si autorizatii de construire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, eliberearea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru toate lucrarile mentionate anterior, asigura de asemenea si eliberarea  avizul Consiliului Local Cicanesti in vederea eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru constructii situate in extravilanul comunei Cicanesti, la cererea Consiliului Judetean.

 

Compartimentul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

    A fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Cicanesti, avand ca obiect de activitate: prevenirea populatiei comunei Cicanesti in situatiile de urgente civile, dezastre, acordand  ajutor  persoanelor  a  căror  viaţă  este  pusă  în  pericol  în  caz  de  explozii,  inundaţii,  alunecări  de  teren,  accidente  şi  în  caz  de  dezastre  pe  teritoriul  localităţii si participă  la  efectuarea  de  deblocări  şi  înlăturarea  dărâmăturilor  provocate  de  dezastre.

Compartimentul Registru Agricol

    In cadrul Compartimentului Registru Agricol cetatenii comunei Cicanesti si strainasii beneficiaza de inregistrearea in registrele agricole a bunurilor mobile si imobile, animalelor, pasarilor, familililor de albine si alte bunuri detinute de acestea, precum si de eliberarea adeverintelor si certificatelor de rol pentru inscrisurile din registrele agricole la solicitarea persoanelor in cauza. Cetatenii se bucura de asemenea si de eliberearea documentelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea vanzarii acestora si a  Certificatelelor de producator agricol.
Locuitorii comunei Cicanesti beneficiaza de un serviciu de salubrizare, infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Cicanesti. Comuna Cicanesti s-a asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Servsal Arges” pentru Managementul Integrat al Deseurilor Solide, iar in prezent este construita rampa de depozitare a deseurilor, in comuna Cicanesti.

 

 

 
 

 

Vizitatori